Smíchov City - setkání s developerem

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Zástupci spolku Za lepší Smíchov se v pondělí 5.11.2018 osobně setkali s ředitelem developmentu společnosti Sekyra Group, a.s., Igorem Klajmonem, aby detailněji představil developerský záměr revitalizace největšího smíchovského brownfieldu nesoucí název Smíchov City.

 

AKTUALIZACE 2.10.2019: v tento den bylo na úřední desce vyvěšeno oznámení o schválení zařízení staveniště ve věci stavebního záměru Smíchov City-sever. Oznámení naleznete na úřední desce vyvěšené do 18.2.2019 pod tímto odkazem http://archiv.praha5.cz/cs/sekce/uredni-deska/?doc=4488 , nebo v přílohách zde, řazených na konci tohoto článku.

Stručný přehled charakteristiky projektu:

 • Koncept projektu je bloková zástavba obsahující zejména byty a kancelářské prostory s doplňkovými funkcemi jako hotel či případně studentské ubytování. Všechny přízemní prostory ve všech domech ve všech blocích budou určeny pro komerční využití (retail, sport, gastronomie, apod.) - snaha o podporu živého města.
 • Území bude obsahovat dva parky (podle stávajícího územního plánu) a jeden široký zelený severojižní pěší koridor (podélný park resp. pěší bulvár)
 • V územním plánu je i území určené pro veřejnou vybavenost. V konceptu Smíchov City se v tomto prostoru počítá se školou. Developer preferuje, aby se jednalo o  veřejnou školu ačkoli byl osloven řadou zájemců ze soukromé sféry.  Praha 5 již ukončila  architektonickou soutěž na veřejnou školu. Další kroky jednání s P5 a Hlavním městem budou následovat po oficiálním ustavení zástupců samosprávy a to na obou úrovních.
 • První fáze projektu Smíchov City čeká na stavební povolení. Jedná se o dva bloky v severovýchodní části území podél ulice Za Ženskými domovy. Očekávaný začátek stavby je polovina roku 2019.
 • Projekt Smíchov Jih vč. centrály České spořitelny je zatím ve fázi architektonických studií. Naváže na současný plán Smíchov City a propojí ho se Smíchovským nádražím. Půjde o 8 budov, z nichž 4 budou určeny pro Českou spořitelnu a ostatní pro další kanceláře hotel a maloobchod. Začátek výstavby je předpokládán v roce 2022.
 • Město plánuje revitalizaci včetně rozšíření ulice Radlická (přidání pruhů) a dále revitalizaci ulice Za Ženskými domovy.
 • Počítá se i s revitalizací nádraží a vybudování přepravního uzlu s autobusovým nádražím a P+R parkovištěm. (investice SŽDC a Města) O podobě a termínech stavby probíhají diskuse s městem. Otevřené téma je například vyřešení parkování autobusů a prostor před nádražím v ulici Nádražní.
 • Developer Sekyra Group plánuje další participační prezentace a diskuse nad dalšími fázemi projektu - zejména podobou parků.

 3789847 smichov city sekyra group vystavba developersky projekt v0

Představení projektu Smíchov City

Nový kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City promění lokalitu smíchovského nádraží v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté a architekti se při návrhu inspirovali tradičním městem 19. století, avšak ho vylepšili pro 21. Nová čtvrť tak nabídne klidné bydlení, moderní kanceláře a veškerou občanskou vybavenost.

 • Lokalita: Praha 5, Smíchovské nádraží
 • Rozloha: 200 000 m2
 • Plánované zahájení výstavby: přelom 2018 / 2019
 • Aktuální stav projektu: Projektová příprava

Bydlení zde nalezne zhruba 3 300 obyvatel, dále zde vyroste přibližně 190 000 m2 ploch pro služby, nakupování a kanceláře, které poskytnou moderní zázemí pro 9 000 pracovních míst. Součástí plánů je také park o rozloze cca 14 000 m2 tedy o výměře srovnatelné s Valdštejnskou zahradou a podélným parkem, který bude fungovat jako pěší zóna o šířce 28 m, například jako la Rambla v Barceloně, a délce 600 m.

V architektonické soutěži o návrh budov I. etapy čtvrti Smíchov City zvítězil návrh kanceláře Kuba & Pilař architekti, jako další spolupracující architekti byli doporučeni Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti. Všichni uvedení spolupracují na přípravě I. etapy projektu, aby byla zajištěna potřebná architektonická diverzita.

Smíchov City z pohledu architekta

 • Základem Smíchov City je nové řešení dopravy. Dálkové a příměstské autobusové linky se přesunou z náměstí Na Knížecí do prostoru u křižovatky ulic Radlická a Dobříšská. Vznikne tak komplexní dopravní terminál s velkokapacitním parkovištěm P+R.
 • Centrální tepnou celého území bude pěší bulvár lemovaný stromořadím s průhledy na Pražský hrad a kostel sv. Václava mezi novým jižním terminálem a náměstím Na Knížecí.
 • Díky 1,4 hektarům parkových ploch a novým alejím lemujícím všechny nově navržené ulice se Smíchov City stane zelenou čtvrtí. Bude tak nejen příjemnějším místem k životu, ale také významně přispěje ke zkvalitnění ovzduší.
 • Nová čtvrť chce zaplnit plochy uvolněné železnicí. Nové domy dodrží výškovou hladinu stávající zástavby a také předepsané odstupové vzdálenosti. V pražském panoramatu akcentuje průhledy na Hradčany, Vyšehrad a další dominanty.

Za urbanistickou studií celého území Smíchovského nádraží stojí ateliér A69 architekti. Studie se stala podkladem pro změnu územního plánu č. 2710/00, kterou v květnu 2014 schválil magistrát hl. m. Prahy. Studii naleznete v přílohách řazených na konci tohoto článku.

Smichov City participace mapa 1

Moderní bydlení v centru Prahy

Hlavním mottem při vytváření projektu Smíchov City se stalo navrácení bydlení do centra Prahy, kam tradičně patří. V roce 1961 žilo na Smíchově přibližně dvakrát tolik obyvatel oproti dnešní době.

Bydlení v centru nabízí široké kulturní využití, veškerou občanskou vybavenost v blízkém okolí, ale také romantické procházky podél Vltavy.

 • Přesunutím odstavných autobusových stání z náměstí Na Knížecí se uvolní prostor pro výstavbu společensky významné budovy (koncertní sál, tržnice atp.).
 • Nový autobusový terminál a objekt P+R v přímé návaznosti na nádražní budovu vytvoří v tomto místě plně integrovaný dopravní uzel (parkování P+R, autobus, metro, vlaky a tramvaje).
 • Součástí čtvrti bude moderní nákupní centrum na průsečíku všech pěších i dopravních cest. Při čekání na dopravní prostředek tak bude možné vyřídit spousty záležitostí.
 • Administrativní budovy utvoří přirozenou bariéru mezi nejrušnějšími ulicemi a budovami určenými k bydlení. Komfort budoucích obyvatel nebude ničím rušen.
 • Nová čtvrť zahrne veškerou občanská vybavenost, obchody a služby v parteru, který lemuje nově založený bulvár. Další nebytové prostory budou k dispozici v prodloužení ulice Stroupežnického. Cílem je tedy vytvořit živé město, tak jak to známe např. z centrálního Karlína, původního Smíchova, Vinohrad, Vršovic, Holešovic, Žižkova či Dejvic.
 • Ve Smíchov City již obyvatelé nebudou muset trávit tolik času při cestě za prací či na nákup na okraj Prahy, vše budoucí obyvatelé obstarají buď pěšky, na kole či popojedou pár stanic tramvají.
 • V dominantní poloze na křížení parku a bulváru je plánována plnohodnotná základní škola (9 tříd) a mateřská škola (6 tříd).
 • Zeleň nahradí také stávající prázdné skladové plochy a kolejiště. Nové komunikace jsou záměrně navrženy širší, aby ve všech navržených ulicích mohly po obou stranách růst aleje stromů, které mají estetický i hygienický význam.
 • Obytné domy naplní nejvyšší standardy městského bydlení – od komfortu po energetickou úspornost. Minimální standard budov bude dodržen nízkoenergetický, ale najdeme i pasivní. Kanceláře budou bez výjimky certifikovány podle mezinárodní systémů BREEAM nebo LEED.
 • Domovní bloky budou rozděleny na jednotlivé domy svým měřítkem odpovídající činžovním domům tradičně rostlého města. Každý z těchto domů bude navržen jiným architektem, aby byla zaručena dostatečná různorodost.
 • Z nezávislé mezinárodní architektonické soutěže vyvstali autoři I. etapy: Kuba&Pilař architekti, Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A.L.T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti, kteří se do budoucna zaslouží o oživení městského prostoru přiléhajícího k autobusovému nádraží Na Knížecí.

 

Připravili: V. Cuchý, V. Veselý

Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City
Smíchov City

Média:

Smíchov City - nová městská čtvrť

Praha TV - projekt Smíchov City (reportáž)