Družstevní bydlení Radlická - zahájení výběru (+UPDATE)

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo zahájení zakázky výběru partnera pro pilotní projekt Dostupné družstevní bydlení, o jehož uskutečnění dlouhodobě usiluje odborný tým radní HMP JUDr. Hany Marvanové vedený advokátem Mgr. Jiřím Kučerou z advokátní kanceláře Kučera & Associates. V ulici Radlická na Praze 5 by tak mohlo potenciálně vyrůst více než 260 nových družstevních bytů.

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo zahájení veřejné zakázky na výběr partnera pro vybudování družstevního domu na principech inovativního projektu s názvem Dostupné družstevní bydlení. Princip DDB spočívá v tom, že pozemek společně s právem stavby poskytne družstvům město, za což budou družstevníci ročně odvádět příspěvek do Fondu rozvoje dostupného bydlení. Po splacení celé částky úvěru na výstavbu si družstvo bude moci dle předem stanovených pravidel pozemek od hlavního města Prahy odkoupit. Město se rovněž stává členem družstva a automaticky tak bude disponovat právem nájmu k jedné třetině všech bytů, které může dál poskytovat k pronájmu.

Dostupnost projektu stojí zejména na dvou pilířích. V rámci prvního pilíře zřídí Praha pro družstvo právo stavby k pozemkům ve vlastnictví Prahy, díky čemuž se do ceny výstavby nepromítnou náklady na pořízení těchto pozemků. Družstvo má nárok na koupi pozemků po splacení úvěru na výstavbu, čímž náklady rozdělí do delšího časového období. Druhý pilíř spočívá v tom, že družstevní developeři operují s nižší marží než běžní komerční developeři. Rovněž tato skutečnost snižuje celkové náklady na výstavbu.

„V projektu DDB bude město úzce spolupracovat se soukromým sektorem v oboru družstevní bytové výstavby, což umožní snížit celkovou cenu výstavby a spolu s odloženou platbou za pozemek zajistí členům družstva levnější bydlení. V konečném součtu lze při DDB uspořit dokonce až 30 % stavebních nákladů. Díky tomu vidíme v projektu potenciál, jenž by mohl pomoci vyřešit aktuální krizi bydlení nejen v Praze, ale případně i v dalších českých městech. Jsme tedy velice rádi, že se naše dvouleté úsilí vyplatilo a i nadále hodláme pokračovat ve spolupráci,” říká advokát Jiří Kučera, Managing Partner advokátní kanceláře Kučera & Associates.

V rámci pilotního projektu DDB by na Praze 5 v ulici Radlická mohlo vzniknout přes 260 nových družstevních bytů, které městu umožní podpořit zejména střední příjmovou třídu, pro niž je dosažení vlastnického bydlení v poslední letech problematické. Jen v hlavním městě se dá tímto způsobem vytvořit dalších cca 10 000 bytů. Projekt Dostupného družstevního bydlení však může pomoci s dostupností bydlení i v dalších obcích a městech, jenž disponují nevyužitými pozemky.

Více informací o tématu naleznete na webu projektu Dostupné družstevní bydlení: https://ddb.praha.eu/

TZ - Rubikon PR

 

UPDATE

Odbor hospodaření s majetkem hlavního města Prahy 1. 8. 2022 vyhlásil veřejnou zakázku na výběr partnera pro projekt Dostupné družstevní bydlení na základě usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 16. 6. 2022. V zadávacím řízení hlavního město Praha hledá partnera, se kterým by uzavřelo smlouvu o spolupráci, založilo s ním bytové družstvo a partner by následně pro toto družstvo zajistil výstavbu bytových domů.

Podrobnější informace k veřejné zakázce lze nalézt na profilu zadavatele hl. m. Prahy na adrese https://www.tenderarena.cz/profily/HlavniMestoPraha, a to pod veřejnou zakázkou s názvem: „Partner pro projekt Dostupného družstevního bydlení – Lokalita Radlická (Smíchov)“.

Objekt pro projekt Dostupného družstevní bydlení na Radlické by měl mít po dokončení hrubou podlažní plochu zhruba 20 tisíc metrů čtverečních a skládat by se měl minimálně ze dvou bloků se samostatnými vchody. Dokončení výstavby bytů předpokládáme v horizontu 3–4 let. „Věřím, že tento projekt přispěje k řešení aktuální bytové krize, která se bohužel kvůli rostoucím cenám nemovitostí a zvyšujícím se úrokům hypoték neustále prohlubuje. Praha se tak přidá k evropským městům, která i tímto způsobem řeší nedostatek dostupného bydlení pro své občany. Například v některých švýcarských městech tvoří družstevní byty až třetinu z celkového bytového fondu,“ říká radní JUDr. Hana Kordová Marvanová, která se tématem družstevnictví mnoho let zabývá. „Náš projekt je určen pro občany, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení, ale nemají možnost získat hypotéku. Projekt jsme nastavili tak, aby nabídl řešení pro střední třídu obyvatel, kteří by pro sjednání hypotéky z různých důvodů nesplňovali podmínky. Úvěr si v tomto projektu bere družstvo jako celek na celý dům, navíc lze splácení úvěru rozložit na delší dobu. Tento projekt naváže na stoletou tradici družstevnictví v Česku,“ dodává.

 

V rámci pilotního projektu v Radlické ulici na Praze 5 má vzniknout přibližně 260 nových družstevních bytů. Vedoucí odborného týmu DDB Mgr. Jiří Kučera upřesňuje: „Z družstevních bytů bude pro Prahu vyhrazena přibližně třetina. Praha tyto byty může podnajímat zástupcům profesí klíčových pro chod a rozvoj města, například učitele, zdravotníky či hasiče. Zbývající dvě třetiny bytů budou určeny pro nové členy družstva, tj. fyzické osoby, které splňují předepsané podmínky. Vstup do družstva bude následovat po jeho vzniku.“