Portfolio

Zlatý Lihovar

Zlatý Lihovar

Zlatý Lihovar - rezidenční komplex, Trigema, a.s.
Stav: studie, dokončení - 2025

Komín-dům-komín.
Rezidenční projekt "Zlatý Lihovar" se nachází v jedinečné lokalitě v jižní části Smíchova. Svou lukrativní polohou je předučen stát se pomyslnou jižní vstupní branou do hlavního města. Projekt vychází z historického kontextu průmyslového Smíchova. Tak jako lze Prahu nazvat stověžatou, byl smíchov "stokomínatý". Struktura vyla tvořena racionální funční blokovou zástavbou, kterou pronikaly verttikální dominanty továrních komínu. Tento historický odkaz je ztvárněn výškovou dominantou v jižní části - obytným komínem/věží, na kterou navazují tři samostatné bloky bytových domů s parterem otevřeným do přilehlých ulic, jehož součástí budou kavárny a obchody. Pod stávajícím komínem, který je kulturní památkou, bude restaurace Erektus. uvnitř obytných bloků vznikne klidová zóna se vzrostlou zelení. Součástí představovaného řešení je také citlivá rekonstrukce památkově chráněné budovy varny, která bude zpřístupněna veřejnosti. V širším kontextu se uvažuje o napojení řešeného území dvěma lávkami na sousední Císařskou louku (místními zvanou Cinda) a Meetfactory.
Zdroj: Trigema, a.s.

Datum

9. říjen 2018

Štítky

Developerské projekty