Portfolio

Nový mobiliář města

Nový mobiliář města

NOVÉ PRVKY PRAŽSKÉHO MOBILIÁŘE - DESIGN ZASTÁVKOVÉHO PŘÍSTŘEŠKU A ZÁBRADLÍ
Adresa Praha Investor: hl. m. Praha
Architekt: Artěl, s. r . o. (Michal Froněk, Jan Němeček, Aleš Kachlík, Martin Klanica)
Stav: studie
Zahájení: 2019
Dokončení: 2021
Investice: 7,8 mil. Kč


Návrh nového zastávkového přístřešku a zábradlí se vztahuje k návaznosti na použití stávajících přístřešků, kde je možné dodržet stejné nebo podobné parametry při osazování a dodržet zvyklosti z dosavadní praxe. Konceptem nebylo vytvořit zcela odlišné ani výrazně jiné řešení, ale spíše dojít k co nejjednoduššímu komplexnímu systému v pokud možno co nejelegantnějším provedení. Stejně jakou městského mobiliáře autoři využili možností litého hliníku, který umožnil přistoupit k zastávkám podobným sochařským přístupem a vytvořit dva základní pohledové profily. Ty vytvářejí prvek napříč všemi sestavami zastávek a stříšek, které umožňují zjemnit racionálnost konstrukce návaznostmi v oblých plochách a „podebrání" pod střechou. Mimo dvou litých okrajových profilů je celá kostra montovaná z ocelových a hliníkových profilů a svařenců, aby byla možná modularita všech řešení při co nejnižší ceně. Oproti stávajícímu řešení autoři navrhli možnost zastávek s průchozí zadní stěnou, která v místech, kde není zastávka na otevřeném prostranství, umožní snadnější pohyb a přístup. Zábradlí také navazuje na pražský mobiliář litými spojkami/huby, do kterých se montují vodorovné a svislé ocelové prvky.
Z hlediska kvality designérského řešení jde o estetické, až poeticky výrazové řešení, které se svým designem spojujícím tradici a současnost dobře integruje do pražské atmosféry a kontextu. Projekt se vyvinul velmi přesvědčivým způsobem. Komplexnost modulové řady, vizuální přehlednost, celková variabilita řešení, vyzrálost designu a úroveň technického řešení jsou hlavní přednosti návrhu. Pozitivně komise hodnotí navržený průchod skrz zastávkový přístřešek. Oproti celkové propracovanosti a výrazu zastávkového přístřešku zábradlí nepatrně designově a funkčně zaostává a účastník by mu měl věnovat více péče v dalších fázích projektu. Z hlediska komfortu užívání jde o nadstandardní řešení. Z hlediska variability řešení maximálně naplňuje zadavatelovy podmínky.
Přestože je označení názvu zastávky stejně jakou některých návrhů skryto pod střechou, což vede ke snížení čitelnosti, umístěním dalších důležitých informací do horního pásu na celou šířku zastávky zajišťuje dostatečnou funkčnost. Z hlediska sériové výroby a celkové údržby je návrh nadstandardní. Z hlediska hospodárnosti hodnotil zadavatel pozitivně navržený způsob odvodnění přes okapničku, čištění střechy je bezproblémové. Kvalitní modulární systém zábradlí umožňuje lokální výměnu, problematické se jeví kotvení do masivních základů z hlediska kolize se sítěmi. Hodnoticí komise ocenila osazení skel zábradlí do rámu snižující riziko jejich poškození.
Rada HMP pověřila Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy přípravou jednacího řízení s uveřejněním na Nové prvky pražského mobiliáře - Design zastávkového přístřešku a zábradlí. Zadáním jednacího řízení bylo navrhnout takový přístřešek, který je funkční, kvalitní, reprezentativní a má univerzální a nadčasový design. První testovací prototyp bude uveden do provozu v říjnu 2019.
(Zdroj: IPR Praha)

Datum

7. březen 2019

Štítky

Developerské projekty