Portfolio

Dopravní terminál Smíchov

Dopravní terminál Smíchov

30
DOPRAVNÍ TERMINÁL SMÍCHOV
Adresa: smíchovské nádraží, Praha 5
Investor: Odbor strategických investic MHMP
Architekt: A69 - architekti, s. r. o.
spolupráce: European Transportation Consultancy, s. r. o.
Stav: studie
Zahájení: 2015
Dokončení: 2021
Investice: cca 1mId. Kč

Terminál Smíchov je projekt navazující na projekt Smíchov City, tedy na konverzi brownfieldu smíchovského karga v moderní městskou čtvrt. Součástí tohoto projektu je i přeměna prostoru autobusového nádraží Na Knížecí v reprezentativní náměstí propojující starý a nový Smíchov. Stávající autobusové nádraží se proto navrhuje přemístit ke smíchovskému železničnímu nádraží.
V rámci projektu byli pozváni všichni aktéři a účastníci území a jejich vzájemnou synergií vznikla vize nejkomplexnějšího pražského terminálu - Teminál u Smíchov. Ten „podjednou střechou" propojuje vlaky, rychlovlaky, metro, tramvaje, dálkové, příměstské a městské autobusy, taxi, individuální automobily, kola (včetně jejich parkování). Nastiňuje možnost napojení se na řeku a vodní dopravu a otevřela se i dizkuse o heliportu. Jako optimální řešení se ukázalo pokračovat ve vrstvení různých typů dopravy nad sebe. Tím se řeší několik problémů najednou: šetření drahou plochou v zahušťující se struktuře města, koncentrace a zkomfortnění všech nástupů, výstupů a přestupů, kterých bude cca 250 000 denně. A především se řeší absence příčných vazeb v celém nábřežním pásu Smíchova rozřezaném bariérami inženýrských staveb vedených paralelně s řekou. Díky přemostění kolejiště vlakového nádraží autobusovým se vytvoří platforma umožňující propojení a flexibilní obsluhu všech důležitých směrů.
Ambicí projektu je přes jeho technický charakter upřednostňovat zájem cestujícího a pěšího uživatele města. Aby technického optima nebylo dosaženo na úkor člověka. Projekt usiluje o důstojné prostředí, kterému snadno každý porozumí, ve kterém se bude možné pohybovat logicky, pohodlně, co nejefektivněji a bezbariérově. Terminál je navržen tak, aby měl jasné kontury, byl snadno identifikovatelný s důstojnou tváří do všech stran (bez obracení se k jakékoliv části města provozními zády). Chce být jasně čitelným reprezentativním vstupem do Prahy.
(Zdroj: A69 - architekti, s. r. o.)

Datum

7. březen 2019

Štítky

Developerské projekty