Všechny články

Zmizí ze Smíchova další oblíbený sportovní areál?

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

V blízkosti Smíchovské náplavky – jižně od železničního mostu – je naplánován projekt masivní zástavby smíšeného charakteru (tzv. Šemíkův břeh). Nyní se zde nachází fungující fotbalové hřiště a využívaný sportovní areál s golfovým centrem Erpet o celkové rozloze 2,75 hektarů. Záměr „Šemíkův břeh“ vedl místní obyvatele k založení spolku Za lepší Smíchov v naději, že naleznou oporu v nepodpoření změny stávajícího platného Územního plánu hl. m. Prahy u zastupitelů své městské části Praha 5 i zastupitelů Hlavního města Prahy. V současné době dochází ke schválení dle spolku ne zcela výhodného memoranda mezi MČ Praha 5 a vlastníkem pozemku.

Městská část argumentuje, že investorem vyvolaný návrh na změnu územního plánu spojený se zástavbou, je pro místní obyvatele přínosný a že areál stejně není dostatečně využívaný. Ti sice souhlasí s názorem, že oblasti kultivace a prostupnost prospějí, a také uvítají rekreační zelenou plochu kolem řeky a vybudování lávky na Císařskou louku, ale ptají se, zda je nutné pro zajištění této veřejné infrastruktury obětovat fungující rozlehlé sportoviště a nahradit ho masivní komerční zástavbou.

Vybudování pětipatrového komplexu bude pro místní obyvatele znamenat uzavření doposud otevřeného prostoru Strakonické ulice. „Tato komunikace je v této části čtyřproudá. Pro srovnání: Legerova ulice má pruhy tři. Se čtyřproudou ulicí s kamionovou dopravou se pojí nadstandardní hladina hluku, smogu a prachu, které se kvůli zástavbě z obou stran budou koncentrovat mezi domy a značně zhorší již dnes špatné životní podmínky,“ upozorňuje Viktor Veselý, předseda spolku Za lepší Smíchov, na jeden ze stěžejních argumentů proti změně územního plánu.

Obyvatelé se nebrání zastavování nevyužitých ploch, spíše naopak. V nejbližším okolí zmiňovaného území se však plánuje celkem pět dalších developerských projektů, vedle toho Smíchov City a Zlatý Lihovar. Celkem na Smíchově přibyde okolo 10.000 obyvatel. S tím souvisí obava, že tato masivní zástavba Smíchova povede ke kolapsu veřejné i individuální dopravy, které jsou už v současné době značně vytížené. I proto obyvatelé argumentují, že není nutné zastavět jedinou větší sportovní plochu v okolí.

Rada MČ Praha 5 pod vedením starosty Pavla Richtera dne 29. 8. 2018 schválila memorandum „Šemíkův břeh“ o spolupráci s investorem SEBRE, a. s. a současným vlastníkem pozemků Sportovní klub Smíchov z. s. Memorandum by mělo na svém zasedání projednávat Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 11. 9. 2018. V memorandu se např. investor zavazuje jako kompenzaci za likvidaci sportoviště na Smíchově podpořit 30 mil. Kč výstavbu tribuny Rugby Club Tatra Smíchov ve Smrčinské ulici. „Toto ale není adekvátní kompenzace,“ argumentuje Viktor Veselý, „dojde k zániku velkého sportovního komplexu na Smíchově a místo něj má vzniknout tribuna u již existujícího hřiště. Navíc v úplně jiné lokalitě. A to všechno v situaci, kdy se počet obyvatel nejbližšího okolí železničního mostu má zvýšit o cca deset tisíc lidí.“ Navíc v zápisu VÚRM ZHMP z 18. 1. 2018 se dočteme, že starosta Richter uvedl: “...MČ Praha 5 má doporučující stanovisko za podmínky uzavření investorské smlouvy, která bude do určité míry kompenzovat v řádu desítek milionů korun možnost vybudování NOVÉHO sportoviště...”

“Proč by se měl měnit územní plán v oblasti, kde rozlehlé sportoviště nyní funguje a kde není z hlediska neúměrného zatížení zdraví obyvatel žádoucí novou výstavbou vytvořit koridor z již dnes značně vytížené dopravní komunikace?” táže se Viktor Veselý.

Spolek zaslal zastupitelům páté městské části i Magistrátu hlavního města Prahy otevřený dopis s vysvětlením svého stanoviska a věří, že ti argumenty místních obyvatel při svém rozhodování o právě probíhající změně územního plánu zohlední, tuto změnu nepodpoří a zasadí se o kultivaci této oblasti šetrným způsobem pro sport a odpočinek ve prospěch občanů městské části i celé Prahy.

Kontakt pro média:
Bc. Viktor Veselý, DiS., předseda spolku Za lepší Smíchov z. s.
Telefon: 723 423 453, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Přehled parcel projektů Strakonická, Nádražní-2.png

 

Připravily: A. Doušová, J. Lastivková