Budnoucnost Radlické mlékárny (aneb kde vznikl první ovocný jogurt)

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Radlická mlékárna, jeden z posledních existujících milníků industriální historie Smíchova. Podle studie z roku 2015 je plánována "rekonstrukce" budovy. Bohužel dostupné informace spíše napovídají o zbourání podstatné části historické stavby, a jejím nahrazení moderní, šestipodlažní administrativní budovou. V současné době spolek Za lepší Smíchov získává přesnější informace.

 

Veřejně dostupné informace od developera (zdroj: CAMP)

Smíchov Business park - rekonstrukce bývalé Radlické Mlékárny, Smíchov Real Estate, a.s.
Stav: územní řešení, dokončení - 2020

Území se nachází v městské části Praha 5 - Smíchov, mezi ulicemi Nádražní a Strakonická. Blok tvoří 2 polyfunkční komplexy- Factory Office Centre (F.O.C.) naproti Smíchovskému nádraží a areál investora Smíchov Business Park. Řešené území je ze severu ohraničeno ulicí Rozkošného, z východu Strakonickou, z jihu areálem K & V Elektro a ze západu ulicí Nádražní a zmíněným komplexem F.O.C. Objekty na přilehlých parcelách tvoří ze severu nedokončená část bloku, s výrazným 5-ti podlažním nárožním domem a solitérní objekty čerpací stanice. Při jižní straně se nacházejí skladovací a technické objekty. Ze strany od nádraží se nachází schwarzenbergský solitérní objekt č.p. 28 a funkcionalistický objekt trafostanice, rovněž solitér.

Nové a staré budovy v areálu tvoří propojenou skrumáž. Základ tvoří komplex bývalé Radlické mlékárny, rekonstruovaný pro novou funkci. Část směrem k frekventované Strakonické pro administrativu a fitness, k Nádražní pro administrativu, zvláště v nových částech Da E. Plochy před budovami slouží pro parkování. Vjezd do areálu je dnes možný z ulice Rozkošného, kde jsou betonovými hradidly vymezeny 2 pruhy, vedle výjezdu z čerpací stanice. Vjezd je dosažitelný pouze z ulice U královské louky, a to provizorní spojkou nad čerpací stanicí, neboť ulice Rozkošného je slepá a v ústí do Nádražní ukončena. Vstupy pro pěší jsou z ulic Rozkošného a Nádražní, dobře dosažitelné MHD.

 

 Historie Radlické mlékárny

Radlická parní mlékárna - Radlizer Dampfmolkerei 1893 - 1992.
Jednu z nejstarších českých mlékáren představovala Radlická mlékárna založená Karlem Kirschnerem v roce 1872 při statku v Radlicích. Koncem 19. století firma přestěhovala výrobu naproti Smíchovskému nádraží, kde postupem času vyrostla v největší mlékárenský komplex meziválečného Československa.

V roce 1933 zde vyrobili vůbec první ovocný jogurt. Na fotografii níže je zachycena původní podoba areálu kolem roku 1900. Před budovou jsou připraveny mlékarenské vozy zajišťující rozvoz produtků, zejména obyvatelům města Prahy. Dnes je komplex využíván pro komerční a administrativní účely.

 

Mléčné bary

Radlická mlékárna měla nejen širokou síť prodejen, ve kterých prodávala mimo jiné své smetanové zákysy nebo kefíry, ale zavedla i mléčné bary, do kterých se chodilo na snídani nebo na svačinu.

Sběratelské kartičky

Mlékárna k výrobkům rozdávala svým zákazníkům jako reklamu takzvané zálepky a sběratelské litografické kartičky

Garáže mlékárny

Roku 1922 mlékárna adaptovala někdejší konírnu Josefa Kozlíka čp. 948 z roku 1905 na prostory pro distribuci mléka. Roku 1925 postavila poblíž garáže a opravnu mlékárenských aut podle projektu Aloise Zimy. Přitom zde vznikla poschoďová budova skladu s kubizujícími tvary okenních šambrán  (šambrány se nedochovaly). Garáže se později rozrostly o sousední pozemky, na kterých byly mlékárnou ve 30. letech 20. století postaveny dvě ocelové haly se světlíkem ve hřebeni střechy. Posuvná vrata haly byla namontována roku 1950, výtopna je z 60. let 20. století.

Po zrušení mlékárny areál využíval autoservis.

Od roku 2004 je zde Smíchov Business Park

V roce 2009 vyrostla sousední moderní devítipodlažní budova s názvem Factory Office Center, která kromě kanceláří, obchodů a služeb přinesla i nové architektonické řešení vstupu do stanice metra. Codevelopery projektu byly společnosti CZECH BUSINESS EXPLORERS a CBE Development. Generálním dodavatelem díla byla stavební firma PSJ.

Radlická Mlékárna

 

Smíchov Business Park

Média:

Reportáž ČT pořadu Hledání ztraceného času, hovoří filmový historik Karel Čáslavský

https://www.youtube.com/watch?v=zpfwpIn9mfc

Druhá reportáž ČT pořadu Hledání ztraceného času, hovoří filmový historik Karel Čáslavský

https://www.youtube.com/watch?v=oC4bz7rcOZo

Snímek Národního filmového archivu

https://vimeo.com/151372844

 

DocFile 5

 

Napsal: Viktor Veselý