Všechny články

Čeká Cindu developizace?

Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Cinda, neboli Císařská louka v přístích letech pravděpodobně projde výraznými změnami.
V nedávné době pár pozemků na Císařské louce změnilo svůj charakter či nájemce, zároveň také probíhají jednání o prodejích některých pozemků.


Spolek Za lepší Smíchov byl již na jaře loňského roku kontaktován s informací o plánech na developizaci. Miliardářem Ing. Černým, který stojí za stavebními projekty na slepých ramenech Vltavy (např. Prague Marina nebo Lightouse). Inženýr Černý po revoluci koupil většinu pozemků státního podniku České přístavy, tedy i zmíněné pozemky podél slepých ramen Vltavy. České přístavy mají své pozemky i na Císařské louce a právě zde patrně v budoucnu vyrostou nové stavební projekty.

První vlaštovka

Stará dřevěná stavba loděnice, která z části  vyhořela, se přestavěla na vcelku luxusní byty. Vedená však je dále jako sportovní objekt. Při pohledu z cesty vedoucí kolem spodní části objektu je však již krátkým pohledem skrze okna jasné, že se dispozičně v každém případě jedná o obytné prostory.

Botel Vodník již také má první zkušenosti, dle dostupných informací dostal ultimátum, které by mělo vyústit v přesunu lodě na jiné místo, pokud majitelé neakceptují astronomický nájem. Existují však důvodné obavy, že by loď přesun nemusela překonat bez fatálního poškození. Několik hausbotů také dostalo náhlou výpověď a současně nabídku na uzavření smlouvy nové, která však již nezaručuje žádná práva. Za to ovšem umožní platit vyšší nájem a dostat kdykoli výpověď bez udání důvodu. „Plaťte desetinásobný nájem, nebo táhněte“ zaznívá citace z úst některých místních. Zdá se, že se bude opakovat tatáž situace, jako v Holešovickém projektu Prague Marina.

Současný provozovatel Caravan Campingu Praha dostal od Českého svazu kanoistů nečekanou výpověď účinnou ke konci ledna 2020. Novým nájemcem objektu je dle všeho údajně společnost Airway Net, která již má jisté zkušenosti s kempy, či prodejem karavanů a příslušenství.

camp

Ing. Černý již jednal mimo jiné i s panem Boháčem, předsedou Českého svazu kanoistů ve věci prodeje právě pozemku kempu na Císařské louce. Dle námi dostupných informací však nedošlo ke vzájemné domluvě, a prodej žádného z pozemků se zatím neuskuteční. Nový provozovatel Caravan Campingu má smlouvu na 6 let, a s ohledem na provedené investice se pravděpodobně smlouva dále prodlouží.

Náhradní sportoviště v nedohlednu
Případná developizace ostrova má další neblahý vliv i na projekty blízkého okolí. Dle memoranda k projektu Šemíkův břeh existuje „závazek“ vybudovat náhradní sportoviště v dochozí vzdálenosti od současného 2.7ha velikého sportoviště. Lokalita, o které se často hovořilo, byla právě Cinda. Zde však většinu pozemků vlastní Povodí Vltavy, České přístavy, Sokol Pražský – potažmo Český svaz kanoistů, z.s., Ministerstvo obrany, a další drobní soukromí vlastníci. Nikdo z nich neuvažuje o přenechání adekvátní plochy za účelem vybudování náhradního sportoviště za současné, které se má zrušit výstavbou projektu Šemíkův břeh. Více o projektu Šemíkův břeh zde.

 

Napsal: Viktor Veselý
Další oficiální zdroje:

Metro.cz - Z Císařské louky zastavěný ostrov...

Deník.cz - Byty na Císařské louce? Místní sportovní kluby jsou proti